Till Gdansk för att berätta om Värmland!

av Bloggstafett den 31 oktober, 2014

Sköna Värmland – det är känslan vi gärna vill förmedla till medicinstuderande som läser utomlands. Kongressensom vi deltar i arrangeras av MSF utlans, den största föreningen för medicinstuderande utomlands. Allmänmedicin representerade av enheteschef Annette Jansson och ST-studierektor Johanna Glennert tillsammans med representanter från psykiatrin i Värmland. Allmnämedicin erbjuder i medicinstuderande ett introduktionsprogram inom allmänmedicin:

Introduktionsprogram för läkare

Om introduktionsprogram allmänmedicin
Landstinget i Värmland erbjuder ett introduktionsprogram i svensk hälso- och sjukvård för legitimerade läkare med utländsk utbildning. Men hjälp av programmet optimerar du möjligheten till framtida anställning genom att lära dig det svenska sjukvårdssystemet.

Du anställs som underläkare på vikariat inom Landstinget i Värmland. Efter sex månader genomgår du en kompetensvärdering med möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning som ST-läkare inom division allmänmedicin, Landstinget i Värmland. För att påbörja programmet krävs svensk legitimation från Socialstyrelsen, med examen från utländskt lärosäte som är max två år gammal. Introduktionsprogrammet påbörjas vid två tillfällen per år, februari och oktober.

Två spår
Svenska studenter som studerar till läkare i andra europeiska länder där AT tjänstgöring inte ingått i utbildningen. Introduktionsprogrammet innehåller fem månaders introduktion inom allmänmedicin med kliniskt arbete minst fyra dagar per vecka samt möjlighet till en dag per vecka med teori alternativt handledning med reflektion i grupp. Läkare med annan nationalitet som har mycket goda kunskaper i svenska språket, minst C1 . Programmet innehåller sex månaders introduktion inom allmänmedicin med kliniskt arbete minst tre till fyra dagar per vecka samt möjlighet till en till två dagar per vecka med undervisning i svenska språket, teori alternativt handledning med reflektion i grupp.

Introduktionsprogrammets teoretiska delar

  • Hälso och sjukvårdsorganisation
  • Administrativa och medicinska stödsystem
  • Professionellt förhållningssätt
  • Konsultation och patientcentrerad vård
  • Patientens rätt, patientnämnd och klagomålssystem.
  • Försäkringsmedicin
  • Läkemedelsanvändning
  • Författning och lagar
  • Infektions och smittspridning

Grupphandledning leds av läkare och eller psykolog.

Till lediga jobb

Om Utbildningsvårdcentralen

Om allmänmedicin i Värmland

 

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: