Tack för mig

av Karin Koskelainen den 28 augusti, 2017

Karin Koskelinen

Snart gör jag mitt sista arbetspass i Molkom.

Nya utmaningar väntar.

Jag vill därför skriva ett sista blogginlägg om mitt underbara yrke, som har så många dimensioner och som har lärt och lär mig så mycket.

Barnmorskeri kan vi kalla det.

Vi barnmorskor arbetar för och med, så många olika frågor.

Det handlar om hela livet. Kvinnors rätt att få bestämma över sig själva och sina kroppar.

Att arbeta mot hedersmord, våldtäkter, våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

Att arbeta för att vi har en jämlik vård och att vi alltid har ett genusperspektiv i vården.

Det är vår tids största skandal att det fortfarande finns länder i världen som har en mödradödlighet, lika hög som vi hade på 1700- och 1800-talen!

Detta är både en människorättsfråga och kvinnofråga.

Inom barnmorskeyrket har vi en internationell etisk kod.

Koden utgår från kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter. Den baseras på ömsesidig respekt och tillit och tar hänsyn till varje människas egna värde.

Barnmorskans kliniska skicklighet kan delas in i teknisk skicklighet och emotionell intelligens.

En erfaren barnmorska besitter en klinisk skicklighet, men har även en förutseende och förebyggande kompetens. Den emotionella intelligensen handlar om att ge värme, närhet, vård och positiv uppmuntran.

Det krävs både mod och självförtroende för att våga lita på och använda sin intuition, oavsett var/inom vilket område/specialitet jag som barnmorska arbetar.

Medkänsla som barnmorska anser jag vara en livsstil, där man måste vara godhjärtad och lyhörd.

Varje nytt möte är unikt!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg: