”Brunst-yra”

av Karin Koskelainen den 10 juni, 2015

wpid-20150324_180315.jpgSynen på sexualitet och manligt/kvinnligt har skiftat genom historien. Kvinnor som har bejakat sin sexualitet har beskrivits med ord som ”brunst-yra”!

Sexualitetet har i alla tider varit ett brännbart ämne. Föreställningarna om rätt och fel, bra och dåligt, normalt och onormalt, har varit många och skiftande.

Samhällets syn har förändrats.

Under 1600- och 1700-talet var kyrkans inflytande över samhället och dess lagar starkt. Sex skulle ske inom äktenskapet. I barnalstrande syfte. Otrohet ansågs vara ett allvarligt brott.

1864 kom en ny strafflag som befäste ”otukt med naturen”, vilket skulle bestraffas. Det allvarligaste brottet var att begå otukt  med en person av samma kön, därefter kom tidelag (att ha sex med djur). Härefter följde att ha heterosex men på ”fel”sätt, dvs oralsex, analsex eller annat sex som ej var i barnalstrande syfte.

Mytiska DanaëDen mytiska Danaë i en fantasi av Adolf Ulrik Wertmüller, 1787

Den sexuella friheten har förändrats radikalt. I alla fall i Sverige.

Tillgången på preventivmedel och fri abort har medverkat till en förändrad syn på sexualiteten.

Idag är sexuell njutning för dess egen skull accepterad, och har nästan blivit till ett krav. Det är en riktigt stor förändring, och ibland kan gränsen vara hårfin: inte för mycket och inte för lite sex. Framförallt unga kvinnor kan uppleva att det är en svår balansgång.

Budskapen i media kan uppfattas som ”krav” på att vara aktiv, ha tillfälliga partners och att man ska vara intresserad av sex.

Jag som rådgivare vill att alla oavsett kön och sexuell läggning ska känna efter vad som känns bra, lyssna på sig själv.

Att ha en bra känsla både före, under och efter sex !

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: