Antibiotikaresistens

av Linnea Hallman den 14 september, 2013

Tänk så praktiskt att bara traska rakt in i ett apotek och köpa sig antibiotika som tar död på det mesta. Att slippa gå med hosta, snuva, värk och obehag när det finns effektiva läkemedel är väl inget man ska utsätta sig för?

I årets patientsäkerhetssatsning ställs nationella krav på att läkare verksamma inom primärvården ska reflektera över sin antibiotikaförskrivning ställt i relation till behandlingsriktlinjer för infektioner i öppen vård och till hur förskrivningen ser ut inom den egna verksamheten, landstinget och riket. Här i Värmland har vi en smittskyddsläkare som är aktiv i detta ämne och sammanfattar statistik från vårdcentralerna i länet och enligt statistik jag sett ligger Värmland bra till. Rätta mig gärna om jag har fel.

 

tlvvn2cintb6szeglfiwmw

Restriktiv antibiotikaanvändning handlar inte om att skriva ut så lite som möjligt utan om att rätt preparat förskrivs till rätt patient och att riktlinjer följs i största möjliga mån. Därtill är det viktigt att allmänheten får information om risker med felaktig antibiotikaanvändning både på det individuella planet och i samhället i stort då överdriven användning driver resistensutveckling. Kvällstidningarnas svarta rubriker om multiresistenta köttätande dödsbakterier kan kanske väcka ett intresse för allmänheten och bidra till ökad förståelse? Jag upplever att de flesta förstår tankegången när de får förklarat för sig varför de ska gå hem och vila istället och blir medvetna om negativa effekter. Det handlar inte om att vi läkare bara är elaka, oförstående och missunnsamma.

I Sverige ligger vi rätt bra till vad gäller antibiotikaförskrivning globalt sett. Tyvärr är det svårt för lilla Sverige att förändra världen och vi utsätts för dessa resistenta bakterier som fostrats i andra länder. Sverige är ju också bland de bästa i klassen när det gäller återvinning men att hundratals miljoner människor inte hört talas om källsortering gör att det känns som att vi arbetar lite i motvind, milt uttryckt. Men vi kan åtminstone jobba för att hålla rent hemma på vår bakgård så gott det går!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: