Räta ut frågetecken för att hitta patientens bästa väg

av Bloggstafett den 16 januari, 2015

liv141217christinaochniklas

Personer med psykiska problem är en stor del av den allmänmedicinska vardagen. Mycket kan och bör klaras i allmänmedicin men för bra vårdkvalite är det ovärderligt med ett bra samarbete med våra specialister i psykiatri. Här tycker jag att vi i Värmland åstadkommit mycket under de senaste åren!

Jonas och jag samarbetar praktiskt i lexmariarådet där han är chefsläkare och jag medicinskt sakkunnig. En annan kontaktyta är läkemedelskommitten där vi båda representerar vår division. Regelbundna möten i samrådsgruppen allmänmedicin-psykiatri gör att vi snabbt och enkelt kan räta ut frågetecken och hitta patientens bästa väg genom vården. När så behövs träffar vi tillsammans läkargrupperna i våra specialiteter. Inom läkemedelskommittens ram arbetar vi med ett projekt för att se över förskrivning av beroendeframkallande medel. Vi hoppas att det arbetet ska resultera i att vi använder de här läkemedlen på ett bättre sätt. Utbildningar, statistikgenomgång, omvärldsspaning, arbetsplatsbesök och utformning av praktiska hjälpmedel är olika delar av den strategin.

I höstas anordnade vi en gemensam utbildning för psykiatrin och allmänmedicin. En succé som inte bara gav ny kunskap till medarbetarna utan också möjlighet till informella möten. Nu i januari ordnar vi vår andra gemensamma utbildning, om LVM, LPT och LVU.

Samarbete och gemensamt lärande ger patientnytta – men gör det också roligare att arbeta. Jag tycker att det syns på bilden av Jonas och mig!

//Christina Ledin, allmänläkarkonsult

Läs mer om psykiatrin i Värmland via psykiatribloggen.se

Här hittar du lediga jobb 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: