Gravida i Värmland

av Karin Koskelainen den 18 september, 2014

gravidNyligen fick jag Årsrapporten för Mödrahälsovården i Värmland (2013).

Det är lite dystra siffror, då värmländska kvinnor jämfört med hela gruppen gravida i Sverige, har en högre andel rökare, snusare, alkoholanvändare och överviktiga.

De behandlas i högre grad för psykisk ohälsa, har en något lägre utbildningsnivå och är i högre andel arbetssökande.

Vi kan trots detta se flera positiva tecken i utvecklingen av mödrahälsovården i Värmland under 2013:

¤ fler får sin första kontakt före graviditetsvecka 9. Vårat mål är att man skall erbjudas en tid inom en vecka från det att man ringer. Detta för att samtala om livsstilsfaktorernas inverkan på graviditet.

¤ fler (än i riket i övrigt)tillfrågas om de varit utsatta för våld. Detta är en viktig fråga, som naturligtvis har stor betydelse för kvinnan, det ofödda barnet och eventuella syskon!

¤ satsningen på att öka täckningsgraden för deltagande i gynekologisk cellprovskontroll för 23-åringar, gav en ökning från 49% till 57%.

¤Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (=förebygga livmoderhalscancer)visar att Värmland har högst deltagande i landet i åldersgruppen 23-50år, med 93%!

¤ Andelen rökande kvinnor har faktiskt minskat under graviditet.

Utifrån en ökad kunskap om psykologiska och sociala faktorers betydelse för välbefinnande och hälsa under graviditet, förlossning och spädbarnsperioden har mödrahälsovården fått ett ökat psykosocialt innehåll.

Det är bra att vi ser HELA människan!

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: