Vårdcentraler i Värmland

Alla landstingsdrivna vårdcentraler är anslutna till vårdvalssystemet. Hälsoval Värmland, som är det vårdvalssystem som drivs av Landstinget i Värmland. Vårdcentralerna tillhör division allmänmedicin som har uppdraget är att främja hälsa och livskvalitet, förebygga ohälsa och tillhandahålla en god och säker vård till befolkningen.

Landstingets vårdcentraler har ett gott samarbete mellan vårdcentralerna men också med sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby. Vi har goda samarbeten med kommunerna och många vårdcentraler i länet bedriver exempelvis familjecentraler tillsammans med kommunerna.

Vi finns i hela Värmland, på en mindre distriktssköterskemottagning på landet eller på en större vårdcentral i de större städerna.

Alla vårdcentraler har:
• distriktssköterskemottagning
• läkarmottagning
• barnavårdcentral
• barnmorskemottagning
• ungdomsmottagning

På flera vårdcentraler arbetar kuratorer och fotterapeuter och på några vårdcentraler finns dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och det finns oftast ett laboratorium. Det finns också olika mottagningar med en särskild inriktning, som diabetesmottagning eller vaccinationsmottagning.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar