Tack för mig

av Karin Koskelainen den 28 augusti, 2017

Karin Koskelinen

Snart gör jag mitt sista arbetspass i Molkom.

Nya utmaningar väntar.

Jag vill därför skriva ett sista blogginlägg om mitt underbara yrke, som har så många dimensioner och som har lärt och lär mig så mycket.

Barnmorskeri kan vi kalla det.

Vi barnmorskor arbetar för och med, så många olika frågor.

Det handlar om hela livet. Kvinnors rätt att få bestämma över sig själva och sina kroppar.

Att arbeta mot hedersmord, våldtäkter, våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

Att arbeta för att vi har en jämlik vård och att vi alltid har ett genusperspektiv i vården.

Det är vår tids största skandal att det fortfarande finns länder i världen som har en mödradödlighet, lika hög som vi hade på 1700- och 1800-talen!

Detta är både en människorättsfråga och kvinnofråga.

Inom barnmorskeyrket har vi en internationell etisk kod.

Koden utgår från kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter. Den baseras på ömsesidig respekt och tillit och tar hänsyn till varje människas egna värde.

Barnmorskans kliniska skicklighet kan delas in i teknisk skicklighet och emotionell intelligens.

En erfaren barnmorska besitter en klinisk skicklighet, men har även en förutseende och förebyggande kompetens. Den emotionella intelligensen handlar om att ge värme, närhet, vård och positiv uppmuntran.

Det krävs både mod och självförtroende för att våga lita på och använda sin intuition, oavsett var/inom vilket område/specialitet jag som barnmorska arbetar.

Medkänsla som barnmorska anser jag vara en livsstil, där man måste vara godhjärtad och lyhörd.

Varje nytt möte är unikt!

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Barnmorskor skapar förutsättningar

av Karin Koskelainen den 18 januari, 2017

Jag har förmånen att arbeta på två olika arbetsplatser.

50% på en liten Barnmorskemottagning ett par mil norr om Karlstad och 50% på STI-mottagningen,

det som tidigare hette Mottagningen för Könssjukdomar.

En del av mitt arbete är att lyssna på människor för att kunna upptäcka och utifrån behov, hjälpa.

Att kunna och våga lyssna kräver förstås tid. Och att inte känna tidspress, är för många långt från verkligheten.

Men ett bra exempel jag vill nämna är att vi i Värmland infört EPDS samtal i graviditetsvecka 20,

ett frågeformulär om 10 frågor som handlar om depression.

Formuläret har använts i 10 år på BVC, där det erbjuds när barnet är 2 månader och hos mig i Molkom (den lilla Vårdcentral där jag alltså arbetar) presenterar BVC-sköterskan det som ett

Mamma-samtal.

Kvinnorna svarar på frågorna i enrum och jag har hittills genomfört tre EPDS-samtal som jag upplever varit väldigt givande.

När jag har läst svaren, samtalar vi om svaren.

Kvinnorna berättar om sina liv, vad som de tror ligger bakom hur de svarat.

För att lyssna och för att det ska kännas meningsfullt krävs väl avsatt tid. Helst minst 1 timme.

Självklart ger detta mig en bättre möjlighet för mig att kunna hjälpa och stödja kvinnan genom graviditeten.

Alla vi människor bär på vår egen historia som formar våra liv och tankar.

Mitt arbete känns meningsfullt när jag kan ge kvinnan och/ eller mannen, dennes rätt till informerade val och delaktighet i sin vård.

Ett samtal av detta ovan nämnda slag, ger en god start för detta.

Jag läste nyss en klok kvinna som skrev: ”Det finns bara ett sätt att förhålla sig till livet: vidöppet.”

Det är med en känsla av meningsfullhet jag fortsätter med mitt spännande arbete som barnmorska.

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

En Global Mensrörelse

av Karin Koskelainen 7 december 2016

Anna Dahlqvist har skrivit en reportagebok om mens i ett internationellt perspektiv. ”Bara lite blod” heter den och handlar om mens och makt. 2014 kom FN:s råd för Mänskliga Rättigheter med ett banbrytande uttalande: ”Bristen på tillgång till vatten och sanitet, innefattande hanteringen av menshygien och det utbredda stigmat kopplat till menstruation har en negativ […]

Läs hela inlägget ›

Hiv idag-inte som igår

av Karin Koskelainen 30 november 2016

I Sverige är behandlingen av hiv idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Men hos folk i allmänhet är kunskapen om detta låg. Därför finns landstinget i Mitt i City under Världsaidsdagen den 1 december. Personer med välbehandlad hiv kan idag leva ett långt liv och till och med föda barn, […]

Läs hela inlägget ›

Ett landsting för alla

av Karin Koskelainen 5 september 2016

Söndagen 4/9 är det Världsdagen för sexuell hälsa. Då passar det bra att även visa på Värmlands läns landstings vision för mänskliga rättigheter; Värmland Pride arrangeras under nästa vecka (v 36) med öppna föreläsningar och avslutning med parad; start Gubbholmen lördag 10/9 kl 15:00. Välkomna! läs mer på – Gå med landstinget i Prideparaden

Läs hela inlägget ›

Livmoderhalscancer drabbar fler än dig!

av Karin Koskelainen 16 maj 2016

Landstinget i Värmland är bäst i Sverige på att göra cellprovskontroller i åldersgruppen 23-50 år. Ett uthålligt arbete, med ökat fokus och uppmärksamhet genom information och kampanjer har gett resultat. Vi barnmorskor försöker också mer aktivt att fånga upp kvinnor som söker vår mottagning av annan anledning. Om kvinnan uteblir två år i följd skickas en […]

Läs hela inlägget ›

Tror du det här handlar om Kärlek?

av Karin Koskelainen 23 mars 2016

Alla Kvinnors Hus har satt ord på vad du ska vara uppmärksam på i din relation. Stämmer nedanstående är du utsatt för psykisk misshandel. Han vill ha dig helt för sig själv Han är mycket svartsjuk Han talar illa om dina vänner Han kräver att få veta vart du går/när du kommer hem Han är […]

Läs hela inlägget ›

Patienten ska slippa läkemedelsberoende

av Bloggstafett 24 februari 2016

Av Christina Ledin, Distriktsläkare i Värmland Som läkare vill jag hjälpa mina patienter. Ända sedan antiken har vi strävat efter att bota ibland, lindra ofta och alltid trösta. Men någon gång kan det kortsiktiga lindrandet av symtom göra att grundproblemet blir större på sikt. Akut smärta kan och bör lindras. Svår smärta kan behöva lindras med […]

Läs hela inlägget ›

Hederspris för lyckad utomlandsrekrytering till primärvården

av Bloggstafett 10 februari 2016

KULT-programmet är landstingets enskilda mest effektiva åtgärd för att rekrytera läkare till allmänmedicin. Nyligen tilldelades Margareta Junghage, som samordnar programmet hederspris för sin insats. Priset delades ut av den värmländska sektionen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM Örebro-Värmland. – Det är jätteroligt att det uppmärksammas. Jag är mycket glad och stolt över priset, säger Margareta […]

Läs hela inlägget ›

Alla dessa berättelser…

av Karin Koskelainen 2 februari 2016

som vi får oss ”till livs”… Jag tänker på mötet som barnmorska med nyanlända personer på flykt. Till mig som barnmorska på en liten Vårdcentral ett par mil norr om Karlstad, kommer det nyanlända i en större utsträckning än tidigare. Här i Molkom har vi på Graninge skola ett asylboende som har 130 personer boende, och […]

Läs hela inlägget ›